Home Vedic Pedia Bhagavad Gita Chapter 2 Slogam 1

Slogam 1

Bhagavad Gita Chapter 2.1

sañjaya uvāca
taḿ tathā kṛpayāviṣṭam
aśru-pūrṇākulekṣaṇam
viṣīdantam idaḿ vākyam
uvāca madhusūdanaḥ


Translation

Sanjaya said: Seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words.